Portfolio > Animal portraits

Gibson, Airedale Terrier
Gibson, Airedale Terrier
Oil on canvas / L'huile sur toile
14x11
2017